Månad: maj 2015

Oväntat stor efterfrågan på Klass

arbetarenomklass2

En vecka efter att tidningen Klass lanserats var upplagan slut. Vi fick trycka om och nu är den upplagan också i stort sett slut. Många nya medlemmar och prenumeranter på tidningen har vi kunnat välkomna. Just nu pågår arbetet för fullt med nr 2 som beräknas ligga i prenumeranter och medlemmars brevlådor före 15 juni.  Tidningen har fått flera omnämnanden och här kan du läsa några av dem.

Annonser