Årets första nummer av KLASS

klass12016liteuppslagwe
Här är några uppslag ur det fullmatade numret om 40 sidor. Mer om innehållet hittar ni här. Nästa nummer kommer 15 juni. Manusstopp 10 maj men gärna tidigare. redarbetarskrivare@mail.com

Annonser