Sök Arbetarskrivares stipendium för 2020

Välkommen med ditt bidrag till

Arbetarskrivares stipendium 2020

Föreningen Arbetarskrivare delar sedan år 1995 ut ett litterärt stipendium till en lovande skribent som ännu inte kommit ut med någon egen bok. Vårt syfte är att belöna en icke etablerad författare för att inspirera till en fortsättning i föreningens anda. Det vill säga ett skrivande med utgångspunkt i arbetet med ett underifrånperspektiv och för att utveckla den svenska arbetarlitteraturen.

Priset är på 5 000 kronor och delas ut på föreningens årsmöte.

Om vinnaren inte är medlem i föreningen får den personen ett medlemskap under ett år som extra belöning.

Bidragen kan vara noveller, dikter eller utdrag ur något större verk som inte varit publicerat tidigare. Det sammanlagda omfånget får inte överskrida 6 A4-sidor, med dubbelt radavstånd.

Endast ett (1) bidrag (som kan innehålla en eller flera texter) per person får skickas in.

Stipendiekommittén önskar texter som skildrar:

  • Dagens samhälle
  • Arbetsliv
  • Sociala sammanhang

Obs! De som söker stipendiet måste vara anonyma när texterna sänds in. Namn och kontaktuppgifter bifogas i ett slutet kuvert, med titeln på utsidan, och får inte öppnas förrän vinnaren är utsedd. Insända texter returneras ej och ofullständigt frankerade kuvert hämtas inte ut.

Meddelande om vem som har vunnit kommer att finnas på Arbetarskrivares hemsida http://www.arbetarskrivare.se i slutet av mars, samt i medlemsutskicket.

Priset delas inte ut om inget av de insända bidragen anses hålla tillräckligt hög kvalitet.

Bidraget ska vara framme hos stipendiekommittén senast 15 januari 2020. Skicka gärna in i god tid! Adressen är: Pelle Olsson, Bruksgatan 6, 364 45 Klavreström.

Med förhoppning om stort gensvar! Föreningen Arbetarskrivares stipendiekommitté; Författarna Maria Hamberg, Pelle Olsson och Magnus Nilsson, tillika professor i litteraturvetenskap.