David Ericsson har fått Ove Allansson-priset

Ett stort grattis till David Ericsson som fick ta emot Ove Allansson-priset på årets bokmässa!

Priset ska enligt Ove Allanssonsällskapets hemsida:

”… gå till en kulturpersonlighet som verkar i Ove Allanssons anda”.

Prissumman är på 25 000 kronor.

På bilden nedan ses David Ericsson till höger och prisutdelaren Anders Lindström, Ove Allanssonsällskapets ordförande till vänster.

Foto: Kjersti Bosdotter