Skrivupprop från ”Liv i Sverige” – Egnahemsrörelsen

”Schaktning pågår i småstugeområde”, Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA), 1935. Originalet finns på Stockholms stadsmuseum. Källa: Stockholmskällan.

Stefan Estby skriver:

Egnahemsrörelsen var en folkrörelse med mål ett ge arbetarklassen eget boende med hjälp av egen arbetskraft och förmånliga lån. En viktig del av vår ökade levnadsstandard under 1900-talet. Denna del av vårt lands historia riskerar att falla i glömska och vi i föreningen Liv i Sverige vill bidra till en bredare historieskrivning och samla in texter till en bok.

  • Har du växt upp i ett egnahemshus? Bott eller bor i ett egnahemshus? Kanske byggt ett?
  • Vilka drömmar hade man? Hur gick bygget till? Glädjeämnen? Gemenskap? Svårigheter?
  • Omgivningarna? Hur gick det sedan? Hur är det att bo i ett egnahemshus nu? 

Skriv och berätta! Liv i Sverige kommer att publicera en antologi om denna boendeform. Just nu söker vi förlag.

Insamlingen av texter sker i samarbete med tidningen Vi i villa. Alla inskickade texter arkiveras på Nordiska museet. Införda bidrag honorerars med tre exempel av den färdiga boken. Den presenteras också på ett seminarium där även forskare deltar.

Du kan skicka högst tre texter och du kan skriva på prosa eller i lyrisk form. Komplettera gärna med foton. Texterna får omfatta maximalt tio A4-sidor,  Times New Roman, 12 punkter.

Vi vill ha ditt/dina bidrag senast den 20 januari 2020. Du kan mejla eller skicka papperstexter till:

Stefan Estby, 0708-27 47 69
Katrinebergsbacken 20
117 61 Stockholm
stefan.estby@livisverige.org.

Liv i Sverige är en förening som vill främja det självbiografiska berättandet både i tal och skrift. Vi anordnar berättarkaféer, ger ut en tidskrift samt läser och ger råd beträffande in skickade texter. I samarbete med olika förlag arbetar vi också med olika antologier, bland annat med texter från olika yrkesgrupper.


Kontaktuppgifter: 08-55016475 – info@liv i sverige.orgwww.livisverige.org