Tips: Sök stipendier

Glöm inte att det finns stipendier att söka även om man inte är etablerad författare. Här kommer tre tips:

 1. Rittners stipendiefond OBS! Nästa ansökningsperiod öppnar våren 2020.
  Stiftelsen Karin och Gösta Rittners stipendiefond har till ändamål att genom stipendier till studerande ungdom, författare och konstnärer främja deras utbildning. Resestipendium ur Karin och Gösta Rittners fond utlyses vartannat år enligt stiftelsens stadgar, till yngre, lovande författare. Stipendiet ska användas till en studieresa. Stipendiaten ska efter resan avge utförlig berättelse om sin resa till stiftelsens styrelse. /…/

  Sökande måste inte vara medlem av Sveriges Författarförbund. Ingen särskild ansökningsblankett finns. Skicka ett brev med en kort beskrivning av dig själv, av studieresan du önskar företa samt förteckning över publicerade verk. Skicka ansökan till:
  Rittners stipendiefond
  c/o Sveriges Författarförbund
  Box 3157
  103 63 Stockholm

  Vid frågor, kontakta Irma Håkansson Eiritz på Sveriges Författarförbund, irma.hakanssoneiritz@forfattarforbundet.se eller 08-545 132 14.

 2. Klas de Vylders stipendiefond för invandrarförfattare OBS! Ansökningsperiod: 1–29 februari 2020.
  Stiftelsen Klas de Vylders Stipendiefond för invandrarförfattare utlyser stipendium vartannat år. Stipendiet kan sökas av behövande författare som invandrat till Sverige och som påbörjat ett författarskap i Sverige. För att juryn skall kunna behandla ansökningarna så rättvist som möjligt krävs texter på svenska, i original eller översättning.

  Ansökan ska göras på särskild blankett. Blanketten går att ladda ner nedan eller skickas efter från Författarförbundets kansli. Blanketten går att fylla i på din dator men måste sedan skrivas ut och undertecknas innan du sänder in den. Sänd inte in några böcker eller annan produktion – om behov finns kommer juryn begära dessa vid senare tillfälle.

  För frågor kontakta Sveriges Författarförbunds kansli (08-545 132 00) eller skicka ett e-post (info@forfattarforbundet.se).

 3. Föreningen Arbetarskrivares stipendiumsök senast 15 januari 2020
  Föreningen Arbetarskrivares litterära stipendium har delats ut sedan 1995. Stipendiesumman på 5 000 kronor delas ut en gång om året – på föreningens årsmöte i mars. 

  Stipendiet är tänkt att gå till en lovande skribent som ännu inte kommit ut med någon egen bok. Stipendet vill även inspirera till ett skrivande med utgångspunkt i arbetet ur ett underifrånperspektiv, och att utveckla den svenska arbetarlitteraturen. Bidragen kan vara noveller, dikter eller utdrag ur något större verk som inte varit publicerat tidigare.

  Läs mer om hur du ansöker här