Inställd medlems- och årsmöteshelg 21–22 mars 2020

På grund av det rådandet läget med spridningen av coronaviruset har vi beslutat ställa in den planerade medlemshelgen 21–22 mars.

Vi kommer däremot att genomföra årsmötet innan mars månads utgång genom deltagande via nätet. Vi återkommer inom kort till er alla med information om detta.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen för Föreningen Arbetarskrivare