Röster från Rosengård

I juni 2020 kom antologin Hon ville inte släppa mina händer. Den innehåller dikter av personer med erfarenhet av migration.

Trots att ingen vet sitt öde, trots att skribenterna inte vet om de kommer stanna kvar i Sverige eller bli utkastade har deltagarna på språkskolan i Rosengårds Folkets Hus tillsammans skrivit en bok om livet på flykt, om det nya landet, om hemlandet, om katter, om vänner, familj, kärlek och saknad.

Dikterna i Hon ville inte släppa mina händer är skrivna på ett språk som är under ständig förvandling, ofta författade på ett modersmål för att sedan kollektivt ha översatts till svenska, med digitala lexikon i ena handen och pennor i andra.

Boken är sammanställd av Henrik Johansson och Anna-Maria Olsson. Texterna samlades in på språkskolan och tillkom till stor del under ett tiotal poesiworkshops som leddes av Henrik Johansson under 2019.

Boken kan laddas ner gratis som pdf:

Ett fysiskt exemplar kan du beställa från Henrik Johansson för 50 kr plus porto. Mejla: johanssonshenke@gmail.com.


Studiehandledning: Fria ordet – poesi med nyanlända

Under de poesiworkshops för nyanlända på Rosengårds Folkets Hus som ledde fram till antologin ”Hon ville inte släppa sina händer” så dokumenterade skrivpedagogen Henrik Johansson övningarna.

Den dokumentationen, och lärdomarna från arbetet, kommer här som en studievägledningen för den som vill arbeta på ett liknande sätt.