Fotoutställning – Vi som arbetar med våra kroppar

Inför nästa år förbereder sig de fackliga förbunden och ABF för att ta emot fotoutställningen Vi som arbetar med våra kroppar. Utställningen handlar om klass, värdighet och villkor och kommer att öppna vid ABF:s kongress ”Ordet är fritt” i Gävle maj 2021. Utställningen kommer sedan turnera runt i landet under de kommande åren. Efter Gävle visas den i Ljusdal, därefter är den inbokad i Rydal i Västergötland. Den görs även i ett par mindre varianter som är tänkta att cirkulera på arbetsplatser.

I samband med utställningen kommer samtal och skrivarkurser att anordnas lokalt. Ta kontakt med din lokala ABF-avdelning och med de fackliga företrädarna lokalt som du känner och berätta om utställningen och de kringarrangemang som kan göras i samband med den.

https://youtu.be/BJ5ggAnTe_I
http://rotproduktion.se/vi-som-arbetar-med-vara-kroppar/