Digital skrivarkurs: Skrivande som självförsvar

Hjärtligt välkomna att anmäla er till den digitala skrivkursen
”Skrivande som självförsvar – Visa orätt, skriva rätt”. Det är en digital kurs med fem träffar som görs i samarbete med KRUT på Stadsbiblioteket i Malmö och Helamalmö. Men det går också bra att hämta skrivövningar på KRUT (för den som bor i Malmö).

När vi började planera för kursen var det meningen att vi skulle hålla den på plats i Malmö, men eftersom den nu är digital öppnar vi den för hela riket. Det är en nätbaserad kurs som du kan delta i på två olika sätt: antingen genom att hämta skrivövningar på Stadsbiblioteket och skriva själv eller genom att anmäla dig till digitala träffar och skriva i grupp. De digitala träffarna har plats för nio personer och sker vid följande tillfällen:

Måndagar kl 18.30-20.00 – start vecka 45

 • 2 november
 • 9 november
 • 16 november
 • 23 november
 • 30 november

Anmälan: Anmäl dig till: rickard.sjoholm@malmo.se / 070-729 17 97

Om kursen ”Skrivande som självförsvar”

I den här kursen får du prova att skriva utifrån vad du ser runt omkring dig i Malmö, världen och i ditt eget liv. Du kan skriva av dig, bemöta politiska motståndare eller formulera visioner för en ljusare framtid. Dikt, debattartikel, krönika, text till musik. Genre väljer du själv. Du får lästips. Varför fick ett visst Facebookinlägg så stor spridning? Hur fick den här dikten vingar?

 • Att skriva om det man upplever som orättvist,
 • Att bryta en tystnad och nedteckna sin egen berättelse blir
 • också en övning i att skriva för förändring.
 • Att skriva gör att man växer, man skriver ner diffusa
 • känslor och funderingar, förstår vad det är som skaver, vad
 • som inte känns rätt, vad som är orättvist.
 • Dela med sig till andra, ta del av andras berättelser.
 • Ser gemensamma problem, hittar gemensamma lösningar.
 • Känner igen sig i andra.
 • Tillsammans går det att skapa ett sammanhang där man
 • kan kämpa för sina rättigheter.

Kursledare är författaren och skrivpedagogen Henrik Johansson. Tillsammans med honom kommer det finnas möjlighet att öva på att formulera sig för att förändra världen.