Världen vi lämnar – snart är den här!

Omslag till ”Världen vi lämnar, formgivet av Carola Ankarborg.

Föreningens nya antologi Världen vi lämnar är nu hos tryckeriet. Snart, snart kommer vi att kunna hålla den i handen, läsa tyst, läsa högt, läsa för varandra, läsa för andra.

Känn vibrationerna genom fotsulorna, ta stöd mot rämnande väggar.

Världen vi lämnar är en samling röster från gator och golv, diskrum, byggnadsställningar, slamsugarbilar, restauranger, bensinstationer, järnverk, järnvägar och platserna däremellan. Det är poeter och prosaförfattare, visdiktare och tecknare. Det är vårdbiträden, tågvärdar, lokförare och nattarbetare i servicesektorn. Det är utgivna författare, skribenter med texter publicerade i tidskrifter och det är debutanter.

Föreningen Arbetarskrivares tolfte medlemsantologi tar dig genom texter och bilder som rör sig från den här världen, från underjorden, nätterna och hörnen av tillvaron, genom alienationenoch främlingskapet inför vardagen i arbetet och tiden utanför, präglad av arbetet, för att röra sig vidare ut, bort och framåt motandra världar när vi lämnar denna.