Bengt Berg får årets Werner Aspenström-pris

Stor grattis till vår medlem poeten Bengt Berg som får Werner Aspenströmspriset i år. Motiveringen är bl.a: ”Bengt Berg skriver en demokratisk poesi, där de enkla glanslösa orden har större tyngd än de högstämda, förväntat poetiska.”Läs mer på: https://werneraspenströmsällskapet.se/aspenstrompriset/.