Administratörer till gruppen Arbetarskrivare på Facebook sökes

Vår Facebookgrupp ARBETARSKRIVARE har för närvarande 848 medlemmar. Här publiceras dagligen inlägg som handlar om föreningens verksamhet och om både dagens och gårdagens arbetarlitteratur. Här kan intresserade och medlemmar diskutera frågor som rör arbetarlitteraturens roll och betydelse och berätta om nyutkomna arbetarlitterära verk. Administratör för gruppen utses av styrelsen.

Vi efterlyser nu två administratörer, som kan hjälpas åt att se till att riktlinjerna för gruppen följs, hälsa nya gruppmedlemmar välkomna och i mån av tid även själva bidra med inlägg. Anmäl ditt intresse före 1 mars 2021 till Ewa Bergdahl, ewabergdahl@hotmail.com. Du får även gärna höra av dig med frågor kring uppdraget.


Riktlinjer för gruppen Arbetarskrivare på Facebook

Föreningen administrerar gruppen ”Arbetarskrivare” på Facebook.  Administratör för sidan utses av föreningens styrelse. Sidan är ämnad att vara en presentation av föreningens och dess medlemmars verksamheter och ge besökare information om vilka vi är och vad syftet med föreningen är samt informera om sådana arrangemang som på olika sätt lyfter fram och främjar arbetarlitteraturen. Sidan ska vara partipolitiskt obunden och öppen för alla som är intresserade av föreningens verksamhet.

Grundläggande regler är:

  • Inga personangrepp tillåts.
  • Du får göra ETT initialt reklaminlägg för ditt alster eller din tjänst. Om någon eller några månader kan du upprepa budskapet EN gång. Om vi däremot finner att du spammar eller på annat sätt försöker gå runt regeln så kan det leda till uteslutning utan förvarning. Sidan får inte användas för publicering av egna texter.
  • Inlägg ska hållas i en saklig och respektfull ton.
  • Reglerna ska finnas synliga på Facebook.

Administratör har rätt att ta bort inlägg som strider mot reglerna samt att utdela varning till de användare som bryter mot reglerna.

Beslut om ovanstående fastslogs på styrelsemöte 2 februari 2021.