KLASS söker webb- och reklamansvarig

Tidskriften KLASS går in i sitt sjunde år. Vi i redaktionen, Beata Hansson och Carola Ankarborg, söker nu en tredje kraft som vill hjälpa till att få KLASS att synas och växa.

I arbetet ingår att ta hand om KLASS webbsida, ansvara för KLASS synlighet på sociala medier – vilket i dagsläget är Facebook och Instagram – samt ansvara för annonsering fysiskt och digitalt. Det sistnämnda innebär att ta kontakt med redan befintliga kontakter och framför allt skapa nya. Andra uppgifter kan tillkomma beroende på vem du är och vad du har för intressen och idéer.

Du kommer att samarbeta med oss i redaktionen, med redaktionsrådet och med styrelsen. Du kommer att ha som mest att göra när det är dags för ett nytt nummer månaden före utgivningsdatum, men även behöva lägga ner lite tid då och då under resten av året.

KLASS utkommer fyra gånger om året.

Utgivningsplan: 15 mars, 15 juni, 15 september, 15 december.

Uppdraget är arvoderat, men blygsamt. Mycket av den tid du kommer lägga ned sker alltså ideellt. 


KLASS söker webb- och reklamansvarig

Vi söker dig som:

  • är medlem i Föreningen Arbetarskrivare
  • är intresserad av arbetarlitteratur och de frågor föreningen och KLASS driver
  • kan hantera WordPress
  • kan hantera sociala medier såsom Instagram och Facebook
  • är driftig och har lätt för att kontakta andra genom mail och telefon
  • är öppen för att dela med dig av kunskaper du har och att ta emot nya kunskaper
  • har intresse av och idéer kring reklam och marknadsföring.

Skriv ett mail till oss där du berätta om dig, vem du är och vad du kan och vill. Märk mailet: TREDJE KRAFTEN och skicka senast 1 mars till arbetarskrivare@gmail.com.

Har du frågor eller undringar – hör av dig till redaktör Beata Hansson, beata@beatahansson.se