Nya böcker från medlemmar

”Vi kommer med hjärta hem till dig” av Elliot Baron

Elliot Barons debut Vi kommer med hjärta hem till dig (IT-LIT ​Förlag, 2021) är en bok om hemtjänst.

Ur förlagets pressmeddelande:
"Varsamt och respektfullt berättar Elliot Baron genom en serie anonyma hemma hos-porträtt om hur det kan vara att bli gammal och i behov av vård. Med små gester varieras på ett sömlöst sätt detaljer kopplade till den äldre befolkningens sista år i livet: deras kroppar och minnen, deras boendemiljö och ekonomi, och deras relationer. I Vi kommer med hjärta hem till dig står berättelsen om de gamla, de som kallas för kunder, bokstavligt talat sida vid sida med berättelsen om de anställda, vars arbetsuppgifter liknar ett löpande band. Här tecknas ett vårdyrke som är präglat av effektivisering: tiden räcker sällan till att prata med de gamla, cheferna berättar hur man får kunderna att kissa snabbare, och de anställda tilldelas smartphones – med minuträkning och gps.”

”Sapfo på nytt” och ”Tiden dikterar, jag noterar” av Bengt Eriksson

Bengt Eriksson har gett ut boken Sapfo på nytt. Nytolkat och kurerat (Vaktel förlag) med dikter och fragment av poeten Sapfo, född på ön Lesbos cirka 630 år före vår tideräkning. Nytolkat betyder nutolkat. Sapfo tolkas som en samtida, än idag levande poet, kvinna och människa. Här finns även kommentarer om dikterna, tiden och olika tolkningssätt.

Eva Ström recenserade (Borås Tidning): ”Kärleksfullt och samtida har han gett läsaren sin Sapfo, en sjungande poet vars dikt når oss fräscht och klingande genom årtusenden … Jag har blivit mycket förtjust i Bengt Eriksson uppfriskande och självständiga Sapfotolkningar.”

Bengt Eriksson har också gett ut diktsamlingen Tiden dikterar, jag noterar. Diktdagbok i corontän (Media I Morron I Dag). Han rapportdiktar om den tid som förändrades i februari–mars 2020, när coronaviruset spred sig över jorden, inklusive till Sverige och Vollsjö, där han och hans hustru bor. Tiden dikterade och Eriksson noterade ord, känslor och tankar. Så här blev deras liv, hans och hans hustrus. Så levde de i corontän.

Carsten Altgård skrev (Skånska Dagbladet): ”Det är en stark liten bok som samtidigt dokumenterar vardagen i pandemins tid. Rekommenderas!”


”Kistmakarna” av Robert Åsbacka

I januari utkom Robert Åsbackas roman Kistmakarna (Schildts & Söderström, 2021). Romanen är Åsbackas tolfte bok i ordningen och författaren räknas alltså till den finlandssvenska litteraturen, men har varit bosatt i Sverige i flera decennier (familjen kom som arbetskraftsinvandrare på sextiotalet) och den nu aktuella romanen utspelas i Sverige (Eskilstuna) åren 2018–2019. 

Saxat från förlagets hemsida: "Kistmakarna utspelar sig i arbetarföreningar, i övergivna torp och i nersläckta rum på just de platser där de stora besluten får effekt, på platser där vi alla lever våra liv."

”Sveket” av Erik Löfvendahl

Erik Löfvendahl kom i mitten av januari ut med en ny roman, Sveket, på Bokförlaget Mormor. Boken handlar om en ung kvinna som kommer till Stockholm från ett nordligt landskap på 1920-talet för att arbeta som hembiträde. Mer om författaren hittar du här.