Rasmus Landström får Stig Sjödin-priset 2021

Ett stort grattis till Rasmus Landström som får årets Stig Sjödin-pris. Läs mer om priset, och författaren, här.

Motivering: ”Arbetarlitteraturens återkomst” är en ambitiös och innehållsrik exposé över den unika svenska arbetarlitteraturen. Den spänner både över tradition och nutid. Rasmus Landström ger oss dels en historisk översikt, dels en samtida orientering i den nya arbetarlitteraturen, samtidigt som han försöker diskutera själva begreppet arbetarlitteratur. Det är en imponerande insats som för med sig begreppet från dåtiden in i samtiden, och kanske även in i en framtid.”

Stig Sjödinpriset är instiftat av Runö Folkhögskola, Stig Sjödin Sällskapet, fackförbunden GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Kommunalarbetareförbundet och Industrifacket Metall. Prisutdelningen genomförs med stöd av ABF.