Arbete i fokus under Textival 2021

Mellan 7 oktober och 10 oktober hölls, efter några uppskjutningar, äntligen Textival litteraturfestival 2021 i Göteborg. Temat var arbete. Ett passande tema för en arbetarskrivare.

Under sista dagen av festivalen möttes Carola Ankarborg och Hanna Wikman i ett samtal om arbete och kropp med utgångspunkt från Arbetarskrivare senaste antologier Jag har tänkt på oss och våra utmattade kroppar och Världen vi lämnar. Carola Ankarborg läste en av sina dikter ur Jag har tänkt på oss och våra utmattade kroppar och Hanna Wikman läste slutet av sin novell ”Jäntjävlar” ur samma bok.

Hanna presenterade också sin nyutgivna roman Ditt hjärtats slag – en motståndsrörelse. Även en skrivövning hanns med. Och en hälsning från Marie Hållander, en av redaktörerna till Arbetarskrivares kommande antologi.

Skrivövningen:

  • Blunda!
  • Tänk på dina händer.
  • Tänk på något dina händer gjort, kanske en arbetssyssla, eller varit med om, kanske en olycka.
  • Öppna ögonen!
  • Skriv fyra minuter. Stanna inte upp och rätta dig själv. Låt orden komma fritt.