Medlemskap och motioner

Hej medlem i Föreningen Arbetarskrivare!

Det är snart dags att förnya medlemskapet i Föreningen Arbetarskrivare inför 2022. Vi hoppas förstås att du vill fortsätta vara med oss. Med KLASS nr 4/2021, som kom i mitten av december, medföljer inbetalningstalong om du behöver det.

I medlemskapet ingår tidskriften KLASS 4 nr/år (värde 200 kr), digitalt medlemsbrev 10–12 ggr/år samt erbjudanden vid träffar och kurser som föreningen anordnar.

Obs! Du som blev ny medlem under september–december 2021 kan bortse från detta mail och behöver inte betala för 2022, utan förnyar medlemskapet först inför 2023. Du som blev medlem under våren och sommaren kan om du vill avvakta att betala tills det gått ett år. Påminnelse skickas ut ifall du skulle missa att förnya.


Enskild medlem 250 kr

Organisation 500 kr

Betalas till föreningens pg-konto 290050-4 senast 31 januari.


Endast prenumerera på KLASS?

Vill du avsluta medlemskapet men fortsätta prenumerera på KLASS betalar du in 200 kr (4 nr inkl porto) till pg-konto 290050-4. Skriv ”prenumeration” i meddelandefältet när du girerar.


Vill du lämna motion till årsmötet 2022?

Motioner till årsmötet måste ha inlämnats senast 15 januari. Mailas till arbetarskrivare@gmail.com eller postas till ordförande Karin Nilsson, Södra Järngatan 13D, 811 33 Sandviken.