Spara för framtiden

Föreningen Arbetarskrivare har funnits i drygt 30 år. Från att ha varit en liten grupp norrländska arbetarförfattare har föreningen växt och har idag närmare 500 medlemmar från alla delar av Sverige. Verksamheten har också vuxit och det händer massor med spännande saker varje år.

Det är lätt att koncentrera sig på allt som ska organiseras och genomföras i nutiden och glömma bort hur viktigt det är att det finns någon form av dokumentation sparad som kan berätta för eftervärlden hur Föreningen Arbetarskrivare fungerat genom åren.

Vi har nu flyttat vårt föreningsarkiv från Bengtsfors föreningsarkiv till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Huddinge. I samband med flytten gick vi igenom arkivmaterialet och upptäckte då att det har stora luckor. Det är framför allt perioden 2000–2017 som nästan helt lyser med sin frånvaro. Men många luckor finns även när det gäller protokoll från årsmöten och styrelsemöten, medlemsmatriklar, informationsblad om verksamheter och tidningsurklipp. Så nu uppmanar vi dig som medlem att hjälpa oss fylla luckorna!

Kolla igenom vad du har kvar av äldre handlingar, protokoll, tidningsurklipp, korrespondens, foton m.m. Det är många av oss som varit aktiva i styrelsen genom åren och säkerligen har vi kvar en hel del material i våra pärmar och mappar. I förteckningen nedan ser du vad som saknas. Hittar du något av detta så skicka det – antingen i pappersform eller digitalt – till:

Ewa Bergdahl, Ålgrytebacken 17, 127 31 Skärholmen

mail: ewabergdahl@hotmail.com

TACK för att du gör en insats för den framtida forskningen!