Nya böcker från medlemmar

”Gå tillsammans – en historia om solidaritet” av Hans Lagerberg

Hans Lagerbergs bok Gå tillsammans – en historia om solidaritet är utgiven på Ordfront förlag. Läs mer om boken här.

Ulf Lundén skriver i Dala-Demokraten 5/5 2022: ”Författaren Hans Lagerbergs nya bok ’Gå tillsammans’ om solidaritetens historia (Ordfronts förlag) är en av årets viktigaste böcker.”

Ewa Bergdahl i Klass 1/2022: ”Detta är en lärd bok, men den är lättläst och det som framför allt bidrar är att Lagerbergs röst hörs hela tiden. Han bjuder på sina egna erfarenheter och upplevelser och jag får som läsare följa honom från funderingarna vid skrivbordet till sommarstugan vid havet och oron för barnbarnen. Efter att ha läst den boken känner jag mig lite klokare som människa och har fått lite mera hum om hur vi ska hantera våra relationer till varandra både som individer och som samhällsmedborgare.”

Tony Samuelsson i Mål och medel 6/2022: ”Gå tillsammans är full av berättelser om människor som trott på vår förmåga till inbördes hjälp. Finns det någon slutsats i Lagerbergs viktiga bok så är det att kommande stora samhällsproblem måste lösas av ett starkare ‘vi’, förmågan att se sig själv i andra och gå samman kring en gemensam idé. För det krävs jämlikhet. Och hopp.”

Per-Olof Mattsson i Internationalen 19/2022: ”Lagerberg rör sig obehindrat mellan forntid och nutid, blandar oförskräckt sin egen livshistoria med händelser av världsformat, som första världskriget. Han anför många gånger litterära texter i diskussionen, liksom olika vetenskapliga resonemang, och det fungerar mycket bra. […] Den omfattande diskussionen av solidariteten, och inte minst de personliga inpassen gör den mycket läsvärd och den förtjänar många läsare.”


Novell av Oscar García

Oscar García publicerade en novell i en litteraturtidning i Costa Rica. Länk: https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/istmica/article/view/17387

Novellen är på spanska. För att komma fram till texten klicka på ”PDF” eller ”HTML”.


”Under Ukrainas blåa himmel” av Bengt Berg