Skrivkurs: Vi som arbetar med våra kroppar och skriver om det

Lördagar, 8 oktober och 12 november, kl 11–16. Ingen avgift men anmälan krävs. Plats: Frölunda kulturhus, Konferensrummet.

Anmälan senast 30 sep till: anna.lewin@kultur.goteborg.se

Vill du skriva om ditt arbete? Ta tillfället i akt att delta i skrivkurs med Föreningen Arbetarskrivare. Kursen är på 2 x 5 timmar. Första tillfället blir det genomgång av olika genrer, skrivövningar och deltagarna får egna skrivuppgifter. Vid andra tillfället får alla deltagare respons på den egna skrivuppgiften. Du kan vara helt oerfaren eller ha erfarenhet av att skriva. Alla är välkomna!


Kursen leds av Mija Åhlander, aktiv i Föreningen Arbetarskrivare, medlem i Ord Kronoberg, Författarcentrum Syd och Smålands författarsällskap.