Handels kulturstipendium till Jenny Andersson

Vi säger stort grattis till Jenny Andersson som har tilldelats ett av Handelsanställdas förbunds kulturstipendier för 2022! Hon får priset på 10 000 kronor ”… för sina dikter om arbetslivet, den fackliga kampen och folkbildningens betydelse”.

Jenny vill inspirera andra att läsa, skriva och engagera sig och använder sig av ett mångfalds- och HBTQ-perspektiv.

Mer om Jenny och de andra stipendiaterna hittar ni här: https://handels.se/aktiv-i-facket/stipendier/kulturstipendium2/kulturstipendium-2022/.

Fotograf: Jenny Andersson