Bidra till nygamla Hopsnackat!

Projektet Folkrörelse på arbetsplatsen är till för att samla in och sprida erfarenheter av att snacka ihop sig med arbetskamrater på jobbet, kollektivt agerande. Det är ett helt självständigt initiativ, ingen organisation är inblandad. Några av skribenterna har salat till tryckkostnaden, och sen har allt överskott gått till nytryck. Projektet har hittills gett fyra små böcker (antologierna Hopsnackat, Hopskrivet, Slutsnackat och Om strejker). Böckerna har spritts bra, men nu trycker vi inte fler av dem. Istället ska vi lägga upp alla berättelserna, plus nya som vi fått in, på en hemsida så att de inte förfars. Dessutom blir det en ny bok med ett urval av gamla och nya berättelser. Boken har arbetsnamnet ”Hopsnackat med mera”.

Är det så att du har en text i huvudet eller datorn på just temat hopsnack, alltså om hur arbetskamrater tillsammans har fått igenom en förbättring eller stoppat en försämring eller stöttat varandra på något sätt? I så fall, skicka till hopsnackat@gmail.com, så kan den komma med på hemsidan och ev. i boken. Särskilt kul är det om det handlar om något som hänt under de senaste 12–13 åren, alltså efter att den första Hopsnackat kom ut. Men det går bra med äldre händelser också. Det här är ju mer ett slags fackligt projekt än ett litterärt, men det hindrar inte att välskrivna/roliga/skarpa texter ger ett extra lyft.

/Frances Tuuloskorpi 

PS Nuvarande hemsida där man bland annat kan hitta antologierna som e-böcker för gratis nedladdning, Hopsnackat även som ljudbok: http://folkrorelselinjen.com. Men det blir alltså en ny sida för det nya upplägget.