Annonsera i KLASS

Vi vill gärna ha annonsörer till KLASS! Annonsbokning gör du genom att maila layout@tidskriftenklass.se. Manusstopp för annonser tre veckor innan utgivningsdatum.

Annonspriser

 • Helsida 900 kr
 • Halvsida 600 kr
 • Kvartssida 300 kr

Utgivningar 2022

 • 15 mars
 • 15 juni
 • 15 september
 • 15 december

Utgivningar 2021

 • 15 mars
 • 15 juni
 • 15 september
 • 15 december

Utgivningar 2020

 • 15 mars
 • 15 juni
 • 15 september
 • 15 december