Annonsera i Klass

Vi vill gärna ha annonsörer till Klass! Kontaktuppgifter till redaktionen hittar du på Klass hemsida: http://tidskriftenklass.se. Manusstopp för annonser tre veckor innan utgivningsdatum.

Utgivningar 2019:
15 mars – nummer ute nu!
15 juni
15 september
15 december

Klass #1 2019 – ute nu!