Annonsera i KLASS

Vi vill gärna ha annonsörer till KLASS! Annonsbokning gör du genom att maila layout@tidskriftenklass.se. Manusstopp för annonser tre veckor innan utgivningsdatum.

Annonspriser

  • Helsida 900 kr
  • Halvsida 600 kr
  • Kvartssida 300 kr

Utgivningar 2020

  • 15 mars
  • 15 juni
  • 15 september
  • 15 december
Omslag till KLASS #3 2020.
Omslag till KLASS #2 2020.
Omslag till KLASS #1 2020.