Annonsera i KLASS

KLASS har från augusti 2017 en egen webb. Det är där du kommer finna uppdaterad info om tidskriften. Sidorna om KLASS på Arbetarskrivares webb kommer finnas kvar tillsvidare. Ny sida: www.tidskriftenklass.se

klasslogga

Tidskriften Klass har som ambition att lyfta fram arbetarlitteratur och litteratur med klassperspektiv. Genom samtal, diskussioner och kanske även polemik med såväl makthavare som andra arbetarskrivare, hoppas tidningen att kunna påverka samhällsdebatten och föra fram viktiga frågor i ljuset. Klass ger klassamhället ansikten!

Mejla din annons till : arbetarskrivare@gmail.com före den 14 maj för att komma med i nr 2- 2017.
Utgivningsplan 2017: 15 mars, 15 juni, 15 september, 15 december.

till-annonsorer-a4-1
Ladda ner högupplöst annonsblad för utskrift

Ladda ner lågupplöst pdf för att skicka i mejl

Annonser