V-berättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013

Medlemsutveckling

Vid årsskiftet 2013/2014 bestod föreningen av 167 enskilda medlemmar och 6 organisationer. Motsvarande antal vid årsskiftet 2012/2013 var 172 respektive 2.. Ett år dessförinnan 162 totalt. Vi skickar dessutom friexemplar av vårt medlemsutskick till 12 organisationer och personer.

Vi har under år 2013 rekryterat 30 nya medlemmar. Samtidigt har dock 31 tidigare medlemmar inte förnyat sitt medlemskap.

Vi har sedan årsmötet 2011 haft som målsättning att fördubbla antalet medlemmar. Ovanstående siffror visar att vi har en lång resa kvar innan målet. Och att vi har svårt att behålla medlemmar.

Medlemsavgiften har under året varit oförändrat 200 kr, för nya medlemmar 100 kr.

Mötesverksamhet och styrelse

Vid medlemsträffen dagens före 2013 års årsmöte föreläste Cecilia Persson, senast verksam med projektet Skurhinken som resulterat i många artiklar i Kommunalarbetaren liksom i en utställning och en bok. Stefan Estby ordnade en litterär vandring på Södermalm och efter middagen samlades en del av deltagarna för uppläsningar av texter och övrigt samkväm.

Stipendieutdelningen var en trevlig tillställning inte minst för att det var så många sökande. Året innan var det väldigt få sökande och juryn kunde inte utse en vinnare. Till denna stipendieansökan hade över 50 personer skickat in texter. Klara Hussenius mottog årets stipendium av Pelle Olsson, som också skötte ordförandeklubban under årsmötet.

Årsmötet hölls 17 marsj på Åsögatan 79 i Stockholm. 22 medlemmar närvarade. Hur många föreningar kan stoltsera med över 10%-ig närvaro på årsmötet? Till ordförande, kassör och sekreterare omvaldes Åke Johansson respektive Monica Pettersson och Mimmi Sandberg. Till övriga styrelseledamöter valdes Torgny Karnstedt, Jane Morén, Hannele Salminen samt Micke Evhammar.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft tre protokollförda möten. Styrelsen har även haft överläggningar och tagit beslut via mejl.

Medlemsblad och kommunikation

Under 2013 har nio medlemsutskick sammanställts av sekreteraren. Medlemsbladen har tryckts och distribuerats med hjälp av ABF.

Medlemsbladet har under året haft Framsikt som tema. Styrelsen har under året diskuterat olika möjligheter att omvandla bladet till dels en tidskrift med en mindre utgivning och dels ett medlemsblad på nätet. Något beslut har dock inte tagits.

Föreningens hemsida har under året redigerats och uppdaterats av Jane Morén som även skött bloggen och aktivt deltagit på föreningens facebooksida, liksom många andra av föreningens medlemmar. Det har under året märkts en ökad aktivitet på framför allt Facebookgruppen, som nu har över 200 medlemmar.

Antologier

Inga böcker har getts ut under året. Däremot har vi haft förmånen att ha såväl senaste antologin Landet som sprängdes liksom pocketversionen av den tidigare antologin Skarpt Läge med vid vår utåtriktade verksamhet under året.

Under året har vi också samlat in texter till 2014 års antologi. Med stöd av såväl ABF som LO. Det var tänkt att texter från våra medlemmar skulle ingå i en stor rapport från LO om Arbetsmarknaden efter krisen, som presenterades under hösten. Texterna fick dock av tidsskäl utgå och ska istället publiceras som en egen rapport, under våren 2014.

Utåtriktad verksamhet och aktiviteter

Ivar Lo-dagen 23 februari. Åke Johansson presenterade föreningen och Jane Morén skötte bokbordet tillsammans med Victor Estby.

Tidskriften Avsikters årsmöte 21 april Göteborg. Monica Pettersson deltog som föreningens representant. Avsikter är en avknoppning av föreningen Arbetarskrivare. Diskussion kring Avsikters framtid och eventuella samarbete med oss.

Regional träff i Göteborg 21 april. Ett inspirerande upptaktsmöte hölls på Arbetarrörelsens bokcafé dit medlemmar från hela västra götalands-regionen med kort varsel inbjudits. 5 medlemmar deltog, men desto fler hörde av sig och visade stort intresse och vill se en fortsättning. Planer för höstverksamhet påbörjades, men fick tyvärr skjutas på framtiden till 2014.

Boken på arbetsplatsen 22-24 april. Genomfördes på Runöskolan där arbetarförfattare möter fackliga bokombud och ABF-are.  Åke Johansson presenterade föreningen, även Torgny Karnstedt och Micke Evhammar fanns på plats. Liksom bl.a. Monica Zak, Lena Kallenberg, Kjell Eriksson, David Ericsson.

ABFs Verksamhetskonferens. 27-29 maj deltog Åke för föreningens räkning på ABFs Verksamhetskonferens i Stockholm. Han medverkade i ett panelsamtal under punkten Vem sätter dagordningen – Vi har något att berätta.

Visborgs minne 3 aug. Arbetarhistorisk dag med kvinnorna på Visborgs minne, Jane Morén berättade om Föreningen Arbetarskrivare, delade ut informationsblad och sålde antologier. En mycket lyckad dag där många visade stort intresse för föreningen.

Runös Röda Kulturfestival 23-25 augusti. Där fanns Torgny Karnstedt på plats och deltog som arbetarskrivare med en workshop om Kreativt skrivande. Åke Johansson skötte bokbord tillsammans med Torgny. Ett stort arrangemang som tyvärr fick alldeles för få besökare. Andra höjdpunkter var Magnus Nilssons samtal med Peter Gustavsson om arbetarlitteratur liksom Robert Nybergs satirtecknande.

Bokmässan i Göteborg 26-29 september. Föreningen deltog inte aktivt vid bokmässan men våra böcker fanns till försäljning och foldrar spreds i Karnstedts förlags monter.

Politisk konst åter på agendan. Bagarmossens Folkets hus 12/10 -13.  Arrangemang anordnat av Rättvisepartiet. Micke Evhammar medverkade för föreningen och det var en givande debatt inför en välfylld sal. Micke läste novell från Skarpt läge.

Socialistiskt Forum i Stockholm 23 november. Vi hade ett bokbord välplacerat på andra våningen och försäljningen var framgångsrik. Vi gjorde vi en smygstart för vår satsning på en författarturné, med hjälp av stöd från ABF. Jane Morén, Jenny Wrangborg, Victor Estby och Fred Lane presenterade Vi äger orden – Arbetarskrivare för maktskifte. Trots tidig tid och mindre bra plats var mötet välbesökt och vi värvade nya medlemmar.

Vid bokbordet delade vi plats med Folkrörelselinjen/Frances Tuuloskorpi.

Skrivarkurs

Under årets början avslutades en skrivarkurs på distans i samarbete med ABF och under ledning av Lisa Killander Braun. Någon ny kurs i föreningens regi har inte startats. Tanken är att den startade författarturnén ska följas upp av ABF lokalt med läs- och skrivarkurser.

Berätta om ditt arbete

Under våren fortsatte samarbetet med ABF och kring skrivkampanjen Berätta om ditt arbete. Medlemmar skickade in texter som skulle användas i anslutning till en LO-utredning om Arbetsmarknaden efter krisen. ABF och LO gjorde också ett urval av texter som skulle finnas med. Dessvärre kom de av olika skäl inte med i rapporten som kom ut under senhösten. Texterna ska dock komma ut under 2014 i ett annat sammanhang, en annan rapport från LO.

Boklådan

I många år har föreningen i samband med bland annat Boken på arbetsplatsen föreslagit ett forum där arbetarlitteratur liksom annan viktig litteratur presenteras. ABF har i samarbete med tidningen Arbetet under året startat Boklådan, som ges ut såväl som pappersblad som på nätet, med utgivning sex gånger per år. Flera av föreningens medlemmars böcker har presenterats där.

Boklådan kan bli viktig för spridandet av arbetarlitteraturen inom facken och på arbetsplatser.

Föreningens Skrivarstipendium

Utlysandet av föreningens årliga stipendium har i flera år lockat väldigt få ansökanden och fler år har också stipendiejuryn valt att inte dela ut något pris. 2013 kunde dock en glatt överraskad jury, bestående av Pelle Olsson, Victor Estby och Maria Hamberg, meddela att de, bland de över 50 inskickade texterna, valt ut Klara Hussenius till mottagare av årets Arbetarskrivarnas stipendium. Motivering:

Klara Hussénius tilldelas stipendiet för hennes utdrag ur ett pågående romanarbete – Åldern.

Texten har ett exakt språk – med njutbar rytm, fin känsla för gestaltning och vardagsdetaljer.

I sin utformning äger romanutdraget en osedvanlig originalitet. Spänningen och varvandet med kärlekshistorien mellan två kvinnor och arbetskamrater i äldrevården är stark. Klara Hussénius text leder också ut i världen och ger dessutom de borttynande, brutna pensionärerna bakgrundshistoria, värdighet och nyanser som gör läsaren berörd.

Det blev ett ett gripande och starkt framträdande när Klara tog emot stipendiet och tackade.

Samarbete med ABF och LO-förbunden

Under året har Åke Johansson, som föreningens representant, deltagit vid flera möten med den s.k. Styrgruppen för Arbetarrörelsens Kulturoffensiv tillsammans med representanter från ABF och LO-förbunden samt från Runöskolan, Arbetarteaterförbundet och Arbetarsångarförbundet. Styrgruppens uppgift är att stärka kulturens roll inom fackförbunden och att stärka arbetarperspektivet inom kulturen. Föreningens medverkan har varit en orsak till ett ökat samarbete med ABF och LO.

 

 

 

Åke Johansson, ordförande                                                            Mimmi Sandberg, sekreterare

 

 

Monica Pettersson, kassör                                                              Torgny Karnstedt, ledamot, vice ordf.

 

 

Jane Morén, ledamot            Hannele Salminen, ledamot       Micke Evhammar, ledamot

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s