Historik

Föreningen Arbetarskrivare har sina rötter i Norrland. Föreningen kom till som en följd av litteraturkurserna på Medlefors folkhögskola utanför Skellefteå i mitten av åttiotalet. Arbetarförfattaren Bernt-Olov Andersson, som var den som tog initiativ till föreningen, stötte där på skrivare med liknande erfarenheter och bakgrund: kroppsarbete, arbetarhem. Oftast blev tiden på kurserna för knapp för att föra samtalen vidare om de specifika villkor som förknippas med att vara en skrivande arbetare.

Resultatet av medleforsträffarna blev föreningen Arbetarskrivare i Norr. 1988 gav föreningen, ut antologin Lort-Sverige i dag där 15 författare ger bilder av dagsläget från var sitt område av det som Lubbe Nordström betecknade som Stor-Norrland. Arbvetarskrivare i Norr ombildades 1990 till Föreningen Arbetarskrivare.

I stadgarna står att läsa:

Föreningen är landsomfattande och har till syfte att stödja och uppmuntra författarskap med utgångspunkt i arbetet. Den riktar sig främst till unga och oetablerade skrivare. Avgörande för medlemskap är den subjektiva känslan av tillhörighet till gruppen. Föreningens målsättning är att värna om och utveckla den svenska arbetarlitteraturens obrutna tradition.

Bernt-Olov Anderssons strävan har alltid varit att föreningen i första hand skall vända sig till de unga och oetablerade skrivarna. Hans tanke har varit att det på så vis hela tiden skall rinna till friskt blod i den moderna arbetarlitteraturen. Men de äldre och erfarna måste finnas där som stöd och hjälp.

– Jag vet vad poeten Stig Sjödin betydde för mig i början av sjuttiotalet. Han var ett stöd men han stod aldrig i vägen, säger Bernt-Olov.

1992 blev Heli Kittilä ordförande efter Bernt-Olov Andersson. Därefter var Pelle Olsson ordförande 1996–2000 då Jörgen Hassler tog över.

Under de här åren kom två antologier ut i Föreningen Arbetarskrivares regi: Einstein i Fruängen (1995) och Kärlek & Bombhot (1998). Båda på Ord & Visor förlag i Skellefteå, och båda med texter av medlemmar i föreningen.

1998 fick Föreningen Arbetarskrivare LO:s kulturstipendium i litteratur. LO:s kulturstipendier har delats ut sedan 1962 för att stödja och betona vikten av aktiva kulturarbetare och deras arbete.

Föreningen Arbetarskrivare delar varje år, med början 1995, ut stipendiet Fem unga för att uppmuntra och stödja lovande skrivare i föreningen. Stipendiet är döpt efter den antologi som 1929 utkom under titeln Fem unga. Den innehöll lyriska alster av författare med proletär bakgrund. De fem unga författarna var Harry Martinsson, Arthur Lundkvist, Gustav Sandgren, Erik Asklund och Josef Kjellgren. 2002 utkom ännu en antologi under titeln Fem unga, denna gång utgiven av Föreningen Arbetarskrivare. Antologin innehåller texter av Fem unga -stipendiaterna 1995–2001.

Monica Pettersson, valdes vid årsmötet 2002, till ny ordförande i Föreningen Arbetarskrivare.

– Målsättningen med föreningen är att uppmuntra till ett skrivande ur den lilla människans synvinkel, sa hon. Det viktigaste är att fler av föreningens medlemmar kliver ur byrålådan, når ut med sina texter och syns och hörs i olika sammanhang.

Monica Pettersson hoppades att föreningen ska inspirera och ge kraft till författandet genom det månatliga medlemsbrevet, genom att anordna bra skrivarkurser och utveckla den regionala verksamheten.

Under Monica Petterssons ordförandeskap gav Föreningen Arbetarskrivare ut ytterligare två antologier: Polska räkmackor (2003) Ord & Visor förlag och Kneg (2006) på eget förlag. Båda antologierna innehåller texter av föreningens medlemmar.

Kneg är en samling berättelser om att arbeta, att undvika att arbeta, att vilja arbeta, att inte kunna arbeta, att arbeta för att leva och att leva för att arbeta står det att läsa i baksidestexten.

Andreas Svanberg valdes vid årsmötet 2007 till ny ordförande.
– Så länge det är många som har det så, så är det väl normalt, sa Andreas Svanberg. Skift jobbar man överallt. Och varenda mänska har väl lyft en säck? Jobbat på ett golv? Men det är viktigt att vi har skrivande människor i de här sammanhangen, människor som formulerar sin vardag. Denna stoffmassa som i det vardagliga och i livet omger oss arbetare är omöjlig att blinka bort. Den som skriver om arbete ser och ställer frågor om säkerhet och ansvar. Vi människor har en svaghet. Vi minns. Och vi känner. Men vi glömmer förutsättningarna. Så länge det är många som har det så, så är det väl normalt? Ur varje generation föds nya diktare med blick för arbetets villkor och frågor. Det är väldigt viktigt att vi tar hand om de nya ämnen till arbetarskrivare som dyker upp.

Vid ett extra årsmöte 2010 valdes Kerttu Jokela till ordförande i Föreningen Arbetarskrivare. Åke Johansson valdes till ordförande 2011.

2010 bytte stipendiet Fem unga namn till Arbetarskrivares stipendium. I stipendiekommittén ingår Pelle Olsson, Magnus Nilsson och Maria Hamberg.

Skarpt läge – Nyvässade texter i tiden (2010) är föreningens sjunde antologi. Den handlar om dagens Sverige – utifrån, inifrån och underifrån. Den såldes snabbt slut och kom mars 2012 ut i pocket med teckningar av Robert Nyberg som extra bonus.

14 juni 2012 släpps Landet som sprängdes,  föreningens åttonde antologi .

2012 har föreningen 150 medlemmar över hela landet, både etablerade författare och sådana som ännu inte debuterat i bokform. Medlemsbrevet kommer en gång i månaden till varje medlem. Det innehåller tips, råd, uppmuntran och tankeutbyten medlemmarna emellan. Föreningen ordnar också kurser i att skriva noveller, poesi, reportage och dramatik.
Föreningen finns nu även på Facebook och har en egen blogg.

2013–2014 genomförs en stor landsomfattande turné – Vi äger orden – före riksdagsvalet med 34 av föreningens författare.  2014 blir Torgny Karnstedt föreningens ordförande. I juni 2014 släpps föreningens nionde antologi Det arbetande folket.

2015 startar föreningen upp tidskriften Klass. Redaktionen består av Jane Morén (chefred), Beata Hansson (red) och Carola Ankarborg (red och layout).

I början av 2016 har föreningen 330 medlemmar, medlemsökningen tillskrivs tidskriften KLASS som fått stor uppmärksamhet, blivit mycket uppskattad och gett föreningen nya medlemmar och prenumeranter. I mars 2016 väljs Jenny Wrangborg till ny ordförande. I september 2016 släpps tionde antologin Efter oss och en del av antologin blir inläst, av författarna själva eller inläsare, och läggs på Soundcloud.

2018 efterträdde Ewa Bergdahl Jenny Wrangborg som ordförande. Föreningen har nu cirka 380 medlemmar spridda över hela landet. I maj 2018 utkom föreningens elfte antologi: Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar. Under året såldes upplagan slut och föreningen lät 2019 trycka en pocketutgåva.

—————-

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s