Hon ville inte släppa mina händer

2020 kom antologin Hon ville inte släppa mina händer som innehåller dikter av personer med erfarenhet av migration. Skrivandet har ägt rum i Rosengårds Folkets Hus.

Hon ville inte släppa mina händer (Henrik Johansson & Anna-Maria Olsson, red.) är utgiven i samarbete med Rosengård Folkets Hus och Föreningen Arbetarskrivare.

Studiehandledning: Fria ordet – poesi med nyanlända

Under de poesiworkshops för nyanlända på Rosengårds Folkets Hus som ledde fram till antologin ”Hon ville inte släppa sina händer”, dokumenterade skrivpedagogen Henrik Johansson övningarna.

Den dokumentationen, och lärdomarna från arbetet, kommer här som en studievägledningen för den som vill arbeta på ett liknande sätt.