Klass nr 3-2015

OMSLAG KLASS nr 3

”I går kom nummer tre av den fantastiska tidskriften Klass, som ges ut av Föreningen Arbetarskrivare. Susanna Alakoski avbildas på tidningen omslag. Hon kommer snart att utnämnas till hedersdoktor vid Malmö högskola. Det tycker jag är ett bra val. Dessutom säger det någonting om arbetarlitteraturens ställning i Sverige just nu (nämligen att den är stark). Magnus Nilsson, professor i litteratur, Malmö.

Innehåll
Fabriken av Rainer Paakkinen

Ledare av Carola Ankarborg
Intervju med Susanna Alakoski gjord av Beata Hansson
Hallå där … Viola Bao av Beata Hansson
Skitmänniskor, krönika av Emil Boss
Romanutdrag ur Mot lyckans land av Aino Trosell
Dikt av Annamaya Öhlund
Intervju med Karl-Petter Thorwaldsson gjord av Torgny Karnstedt
Essä om poetiska outsiders av Magnus Nilsson
Bergslagsberättaren, tal till Nils Parling av Ulf Lundén
Ordförande har ordet av Torgny Karnstedt
Medlemssnack med Anamarija Todorov och Rasmus Landströms
På jobbet av Rasmus Hansson
Recensioner av böcker, film och lista med flera boktips
Sista ordet av Lena Kallenberg

Recenserade böcker i nr 3 är:
Private Island- Why Britain Now Belongs to Someone Else av James Meek
Verso (2014)

Att skjuta hästar av Kjell Eriksson
Ordfront förlag (2015)

I motstånd växer tanken– Från Klara Johansson till Simone de Beauvoir av Crister Enander
Heidruns förlag (2015)

Bara en flicka av Ann-Gerd Simu
Barents (2015)

En värld att vinna av Anna Fröding
Visto förlag (2015)

Gud bodde i Rågsved av Sam Carlquist
Migoli förlag (2015)

Film: Jordens salt – en resa med Sebastião Salgado
Orginaltitel: The Salt of the Earth (2014)
Regi:Wim Wenders och Juliano Ribeiro Salgado

Redaktörer: Jane Morén och Beata Hansson. I redaktionen detta nummer också Carola Ankarborg. Formgivning Carola Ankarborg. Ansv. utg. Torgny Karnstedt

Tidskriften Klass har som ambition att lyfta fram litteratur med klassperspektiv. Genom samtal, diskussioner och kanske även polemik med såväl makthavare som andra arbetarskrivare, hoppas tidningen att kunna påverka samhällsdebatten och föra fram viktiga frågor i ljuset. Klass ger klassamhället ansikten!

Jag vill ha tidskriften hur gör jag? Lösnummer kan köpas för 50 kr plus porto (nr 1 tyvärr slut). Prenumeration för 4 nr kostar 200 kr. För medlemmar i Föreningen Arbetarskrivare ingår tidningen i medlemskapet som kostar 250 kr/år. Lättast för du över pengarna till vårt plusgiro 29 00 50 – 4. Skriv om det prenumeration eller medlemskap och glöm inte namn, adress, mejladress. Prenumerationsärenden:arbetarskrivare@gmail.com