Om KLASS

Tidskriften KLASS har som ambition att lyfta fram litteratur med klassperspektiv. Genom samtal, diskussioner – och kanske även polemik med såväl makthavare som författare och skribenter – hoppas vi kunna påverka samhällsdebatten och föra fram viktiga frågor i ljuset.

Besök gärna KLASS egen hemsida: tidskriftenklass.se. Där hittar du tidigare nummer, information om hur du prenumererar och annonserar. Välkommen!

Omslagen till KLASS nr 1–3 2022

Omslagen till KLASS nr 1–4 2021


Omslagen till KLASS nr 1–4 2020


Omslagen till KLASS nr 1–4 2019

KLASS historia

När den Göteborgsbaserade tidskriften Avsikter som skrev om arbetarlitteratur lades ner hösten 2014 startade en grupp om fyra personer i Föreningen Arbetarskrivare upp en ny tidskrift: Carola Ankarborg, Beata Hansson, Torgny Karnstedt och Jane Morén. Tidskriften fick namnet KLASS och första numret kom 26 mars 2015.

Exempel på äldre nummer av KLASS.