Om KLASS

Tidskriften KLASS har som ambition att lyfta fram litteratur med klassperspektiv. Genom samtal, diskussioner – och kanske även polemik med såväl makthavare som författare och skribenter – hoppas vi kunna påverka samhällsdebatten och föra fram viktiga frågor i ljuset.

Besök gärna KLASS egen hemsida: tidskriftenklass.se. Där hittar du tidigare nummer, information om hur du prenumererar och annonserar. Välkommen!

Nedan: Omslagen till KLASS 1–3 2020.


Nedan: Omslagen till KLASS 1–4 2019.

KLASS historia

När den Göteborgsbaserade tidskriften Avsikter som skrev om arbetarlitteratur lades ner hösten 2014 startade en grupp om fyra personer i Föreningen Arbetarskrivare upp en ny tidskrift: Carola Ankarborg, Beata Hansson, Torgny Karnstedt och Jane Morén. Tidskriften fick namnet KLASS och första numret kom 26 mars 2015.

Exempel på äldre nummer av KLASS.