Om KLASS

KLASS har från augusti 2017 en egen webb. Det är där du kommer finna uppdaterad info om tidskriften. Sidorna om KLASS på Arbetarskrivares webb kommer finnas kvar tillsvidare. Ny sida: www.tidskriftenklass.se

KLASSWEBBBILDred

Tidskriften Klass har som ambition att lyfta fram litteratur med klassperspektiv. Genom samtal, diskussioner och kanske även polemik med såväl makthavare som författare och skribenter hoppas tidningen att kunna påverka samhällsdebatten och föra fram viktiga frågor i ljuset.  Klass lyfter arbetarlitteraturen nu och då. Klass ger klassamhället ansikten!

KLASS har tilldelats Kulturtidskriftsstöd 2017.

Historik
När den Göteborgsbaserade tidskriften Avsikter,  som skrev om arbetarlitteratur lades ner hösten 2014 startade en grupp om fyra personer i föreningen Arbetarskrivare upp en ny tidskrift: Carola Ankarborg, Beata Hansson, Torgny Karnstedt och Jane Morén. Tidskriften fick namnet Klass. Första numret kom 26 mars 2015.

KLASS finns på tidskrift.nu

Skrivet om Klass

Årgång 3

Innehåll i nr 1-2017
 OMSLAG KLASS 2017 nr 1 72 ppi

Årgång 2

Innehåll i nr 1-2016
klassomslag1-2016

Innehåll i nr 2-2016
omslag 72 ppi KLASS nr 2 2016

Innehåll i nr 3-2016
omslag3-2016

Innehåll i nr 4-2016
omslag-pdf-klass-4-2016-till-webb-1

Årgång 1

Innehåll i nr 1-2015
1Omslaget KLASS nr 1 jpg

Innehåll i nr 2-2015

klassjpg

Innehåll i nr 3-2015

OMSLAG KLASS nr 3

Innehåll nr 4-2015

OMSLAG KLASS 4

 

Redaktion: Chefredaktör för Klass är Jane Morén och i redaktionen finns även redaktör Beata Hansson och redaktör och grafisk formgivare Carola Ankarborg .

Ansvarig utgivare var första året (2015) Torgny Karnstedt, från och med 2016 är Jenny Wrangborg ansvarig utgivare.

 

Prenumerera
Tidskriften kommer ut med 4 nr per år. Utgivning 2017: 15 mars, 15 juni, 15 september, 15 december. Prenumeration för 4 nr kostar 200 kr. För medlemmar i Föreningen Arbetarskrivare ingår tidskriften i medlemskapet som kostar 250 kr/år. Lättast för du över pengarna till vårt plusgiro 29 00 50 – 4. Skriv namn, adress, mejladress.

Mejladress till redaktionen: redaktionen@tidskriftenklass.se

Prenumerationsärenden: arbetarskrivare@gmail.com

ANNONSER MOTTAGES GÄRNA:
1/4, Bredd: 87,5 mm Höjd: 127,5 mm, pris 300 kr
1/2: Bredd: 180 mm Höjd: 127,5 mm, pris 600 kr
1/1:Bredd: 180 mm Höjd: 260 mm, pris 900 kr
Mejladress annonser: redarbetarskrivare@gmail.com

 

 

Annonser