Redaktörerna presenterar sig

Redaktörer för föreningens tolfte antologi som kommer ut 2020 är Hanna Wikman och Jens Paulsson. Hanna Wikman kommer från Kramfors i Ångermanland och Jens är från Hammarstrand som ligger jämte Indalsälven i östra Jämtland. Nu bor de med två barn på Hisingen i Göteborg.

Hanna jobbar som bibliotekspedagog, skrivlärare och författare. Hon har tidigare arbetat bland annat inom hemtjänsten, som journalist, personlig assistent och på fabrik. Jens jobbar som jobbar lärare inom skolformen Särskild utbildning för vuxna, särvux.

Hanna Wikman (Foto: Miguel Herranz)

”Föreningen är viktig för mig som ett sammanhang där skrivandet och klasskampen inte är separerade. Tack för förtroendet med redaktörsuppdraget!”

Hur ser du på redaktörskapet och vår kommande antologi?
– Jag älskar att läsa och jobba med text och har lång och djup erfarenhet av det vid det här laget. Det är en mycket stor del av mitt arbete som skrivlärare och som författare. Jag byter hela tiden texter med andra och ger och får respons.
– Som redaktör ser jag fram emot att läsa alla texter som kommer in, se vilka som ska vara med och foga samman dem till en helhet där de kommer till sin rätt. Jag ser fram emot att berättelserna, texterna, historierna kommer ut i världen och blir lästa, delade, tar plats och sprider sig bland människor.

”Jag ser skrivande och läsande som lika stora och goda redskap för kollektiv frigörelse. Ett redskap för att synliggöra gemenskaper och bygga nya.”

Jens Paulsson (Foto: Privat)

Hur ser du på redaktörsskapet och vår kommande antologi?
– Genom arbetet med Federativs förlag har jag erfarenhet av de flesta delar av vad som gör en text till en bok. Jag ser skrivande och läsande som lika stora och goda redskap för kollektiv frigörelse. Ett redskap för att synliggöra gemenskaper och bygga nya. En förutsättning för större och andra världar.
– Detta sammanfattar nog också hur jag ser på vår förening och vad vår antologi kan vara. Jag hoppas detta sammanfaller med er syn, då jag ser fram emot redaktörskapet för den kommande antologin.