Styrelse 2019

På årsmötet den 24 mars utsågs följande styrelse:

  • Ewa Bergdahl – ordförande
  • Henrik Johansson – vice ordförande
  • Magnus Gustafson – sekreterare 
  • Monica Pettersson – kassör
  • Carola Ankarborg 
  • Anita Edman 
  • Pia Lindestrand 
  • Jenny Fornell Hjelm
  • Karin Nilsson 
Föreningen Arbetarskrivares styrelse 2019.
Från vänster: Henrik, Carola, Ewa, Anita, Karin, Jenny, Monica och Magnus. Frånvarande: Pia.