Styrelse 2022

  • Ordförande: Karin Nilsson
  • Sekreterare: Magnus Gustafson
  • Kassör: Monica Pettersson
  • Övriga styrelseledamöter: Carola Ankarborg, Erik haking, Mija Åhlander, Pia Lindestrand, Linda Bönström och Leif Lindström
  • Suppleanter: Anita Edman, Vanessa Allerth och Anna Sanvaresa