Styrelsen 2020

Föreningen Arbetarskrivares årsmöte 2020 som i år hölls digitalt beslutade att ha nio (9) ledamöter i styrelsen för 2020.

Föreningen Arbetarskrivares styrelse 2020

  • Ordförande: Ewa Bergdahl
  • Vice ordförande: Henrik Johansson
  • Sekreterare: Magnus Gustafson
  • Kassör: Monica Pettersson
  • Övriga ledamöter: Pia Lindestrand, Jenny Fornell Hjelm, Anita Edman, Carola Ankarborg och Karin Nilsson
  • Suppleanter: Linda Bönström, Erik Haking och Anna Sanvaresa