Utlysning: Föreningen Arbetarskrivares stipendium 2021

Stipendiet delas inte ut om inget av de insända bidragen anses hålla tillräckligt hög kvalitet. Beslutet kan inte överklagas.

Med förhoppning om stort gensvar!

Föreningen Arbetarskrivares stipendiekommitté: Författarna Maria Hamberg, Helene Rådberg och Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap.