V-berättelse 2015

Verksamhetsberättelse för Föreningen Arbetarskrivare 2015

Medlemsutvecklingen

 Årsskiftet 14/15         199  enskilda, varav 101 kvinnor, 98 män

6 organisationer

Årsskiftet 15/16         308  enskilda, varav 155 kvinnor, 153 män

                                   7  organisationer (ökning med 1 jämfört 14/15)

Förändringar under 2015:

Enskilda medlemmar                   133

Ej förnyat medlemskap               -20

Meddelat avgång/paus/avliden    – 4

Medlemsökning enskilda             109

Friplåtare:    13  (ökning med 1 jämfört med 14/15)

Organisationer, föreningar, kontaktpersoner som får Klass utan kostnad/medlemskap.

Att notera:

 Bland de 308 enskilda medlemmarna var det 22 personer som hade fritt medlemskap 2015, då de blev med andra halvan av 2014.

Av 133 nya medlemmar är 5 personer ”nygamla”, alltså medlemmar som tidigare varit med och nu kommit tillbaka igen.

Av uppgifter som kommit mig till kännedom är det i ordning Torgny, Åke och Jane som värvat flest nya medlemmar.

Turnén Vi äger orden och Socialistiskt Forum 2014 har även under 2015 genererat nya medlemmar.

De 60 personer som sökte stipendiet -15 fick brev med erbjudande om medlemskap inkl. bokgåva (Skarpt läge). 2 personer nappade och blev medlemmar.

23 medlemmar plockades bort från medlemslistan under hösten, då de inte förnyat för 2015.  Av dessa valde 3 att komma tillbaka innan årsskiftet.

Mötesverksamhet och styrelse

Vid årsmötet den 29 mars i Aspudden, Stockholm valdes Torgny Karnstedt till ny ordförande. Till kassör omvaldes Monica Pettersson och som sekreterare Mimmi Sandberg. Till övriga styrelseledamöter valdes Jane Morén, Henrik Johansson, Micke Evhammar, Carola Ankarborg, Anita Edman, Åke Johansson och Agneta Thomasin Svensson.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två fysiska styrelsemöten i Stockholm förutom det konstituerande mötet. Dessutom har styrelsen haft överläggningar via nätet och fattat beslut via mejl.

Under verksamhetsåret meddelade Agneta Thomasin Svensson tidigt att hon inte hade möjlighet att fullfölja sitt arbete i styrelsen. Hon har inte deltagit vid några möten och sedan ett halvår tillbaka heller inte via diskussioner på nätet

Medlemskommunikation

Sedan föreningen startade år 1990 har det, mer eller mindre regelbundet, funnits någon form av kommunikation till medlemmarna. Under de första åren bestod det, enligt den tidens teknik och möjlighet, mestadels av papperskopior i svartvitt. Långt senare kom Internet och datorprogram vilket gjorde det enklare att kopiera information och bilder. År 2013 blev det än mer avancerat; då fick vi via ABF också möjligheten att kopiera i färg, vilket avsevärt höjde nivån på utskicken.

Men föreningen fortsatte att utvecklas. I februari 2015 fick våra medlemmar det sista exemplaret av medlemsutskicket i traditionellt pappersformat. Det innehöll bland annat inbjudan till föreningens årsmöte och en sista uppmaning om att teckna sig för det nya alternativet: det elektroniska medlemsbrevet.

Information lämnades också om att dem som inte har dator eller e-postadress framdeles ändå kunde få det elektroniska medlemsbrev utskrivet och hemskickat, vilket i nuläget också sker till ett antal adressater runt om i landet. Reaktionerna från dessa har varit mycket positiva.

Som komplement till det elektroniska medlemsutskicket finns dessutom vår hemsida som sköts av Jane Morén. Föreningen har två Facebooksidor, en för KLASS och en för föreningen. Administratörer är Jane Morén, Carola Ankarborg och Beata Hansson.

Nyhetsbrevet, som kommer sex gånger per år har 270 prenumeranter, har blivit mycket uppskattat. Redaktören Jane Morén, som byggt upp funktionen, uppskattar i sin tur alla färdiga bidrag som flyter in, något som underlättar sammanställningen.

Ny folder

En ny folder togs fram under året och har varit ett fint verktyg i vårt arbete. Ansvarig för formgivningen har varit Carola Ankarborg.

Tidskriften KLASS

Under året 2015 startade föreningen en egen tidskrift – KLASS. Vi hade fått en förfrågan från tidskriften Avsikter som undrade om vi ville ta över deras tidskrift som de skulle lägga ner. Vi valde istället att starta en helt egen produkt. Syftet med KLASS är att lyfta fram litteratur med klassperspektiv. Tidskriften har utkommit med fyra nummer under 2015. Det är även den tänkta utgivningstakten framöver. Det allra första numret trycktes först i 400 exemplar. På grund av stor uppmärksamhet och strykande åtgång, även från andra än föreningens medlemmar, gjordes ett tilltryck på 100 exemplar. Nummer 2 av KLASS trycktes i 500 exemplar. De två sista numren för året i 600 exemplar.

Det allra första numret är helt slut. Enstaka exemplar finns kvar av de övriga. Priset för en tidning har varit 50 kronor. Prenumerationspriset är 200 kr för fyra nummer. Sidantalet har varierat mellan 32-36. Vi har haft sju införda annonser.

Redaktionen har bestått av Jane Morén, Beata Hansson och Carola Ankarborg. En kortare tid ingick även Henrik Johansson i redaktionen. Jane Morén och Beata Hansson har delat på redaktörskapet medan Carola Ankarborg har ansvarat för den grafiska formgivningen. Till vår hjälp har vi haft Eva Gustafsson Sonnevi, Stefan Estby och Rut Ahlbeck som korrekturläst. Dessutom har ett stort antal medlemmar bidragit med skönlitterära texter, tips och recensioner. Ansvarig utgivare har varit Torgny Karnstedt.

Distribution har till största delen skett via prenumerationer. ABF distribuerar kostnadsfritt tidskriften till våra medlemmar. KLASS har också sålts i lösnummer under mässor och andra sammankomster. Återförsäljare är i dagens läge ABF:s webbutik och Bokhandeln Röda Stjärnan i Göteborg

Tidskriften har en egen sida på Facebook.

Ett samarbete med Dala-Demokraten är etablerat och vi byter vissa texter med varandra.

Jane Morén och Beata Hansson har intervjuats i Stockholm Fria, Fönstret, Proletären, Dala-Demokraten, Mål och Medel, Arbetaren och Kommunalarbetaren. Under Bokmässan i Göteborg intervjuades Torgny Karnstedt och Carola Ankarborg av Dala-Demokraten. Det har dessutom bloggats en hel del om KLASS. Tidskriften har också fått flera recensioner, mestadels positiva, där det lyfts fram att KLASS fyller ett viktigt tomrum. Sammanfattningsvis kan sägas att tidningen blivit väl mottagen.

Tidskriften hade 60 prenumeranter vid ingången till 2016.

Utåtriktad verksamhet

23 februari deltog föreningen vid Ivar Lo-dagen i Stockholm.

24-25 mars arrangerades Boken på arbetsplatsen på Runö Folkhögskola. Fler av föreningens medlemmar medverkade bland andra Lena Kallenberg, David Ericsson, Micke Evhammar och Robert Nyberg. Torgny Karnstedt och Åke Johansson presenterade föreningen.

23-26 april ägde Botkyrka Internationella Bokmässa rum. Fokus låg på litteratur och berättelser från hela världen. Temat var ”Mellan flykt och förvandling”. Närmare 1000 personer i alla åldrar strömmade genom Hallunda bibliotek och Folkets hus för att ta del av program och aktiviteter på 13 språk. Det blev många tolkningar och berättelser på temat – i ord, film, samtal, cirkus, teater, konst och skaparverkstäder. Anita Edman representerade föreningen med bokbord.

23 april uppmärksammades den internationella Världsboks- och Upphovsrättsdagen på flera håll i landet. Tillsamman med Kommunals avdelning i Tierp medverkade våra medlemmar Anamarija Todorov, som läste poesi.  Vi pratade om läsningens glädje, lust och nödvändighet samt presenterade Föreningen Arbetarskrivares antologier och Klass.

I Örebro och Köping presenterades föreningen också i samarbete med Kommunal. Böcker och tidskriften såldes.

6-11 juli var föreningen representerad med bokbord på Åsa Folkhögskola genom Anita Edman. Ett par skrivarkurser pågick under veckan ledda av bland annat Victor Estby och Pelle Olsson.

31 juli och 1 augusti anordnades Bokdagarna i Dalsland. Plats Åmål. Ett arrangemang som gått från en publik totalt på 500 till över 400 per författarframträdande. Anita Edman skötte föreningens bokbord.

26-29 september deltog ett antal av våra medlemmar med appeller och korta framträdanden i ABF:s monter under bokmässan. Aino Trosell, David Ericsson, Kjell Eriksson, Doris Dahlin, Henrik Johansson, Torgny Karnstedt och Carola Ankarborg representerade föreningen, berättade om sina böcker, varför de är medlemmar och puffade för tidskriften KLASS. Rubriken var Klassträffar. Tidningar för närmare 2000 kr såldes och medlemmar värvades.

4 oktober firades Stig Sjödindagen i Stockholm. Vår medlem Lena Kallenberg fick priset och höll tal och lyfte fram föreningen. Anita Edman och Annamarija Todorov ordnade med bokbord där föreningens böcker och tidskrift exponerades.

12 oktober uppmärksammades Civilkuragets dag på Teater Bristol i Sundbyberg av Friteatern. Arbetarskrivare var representerade med bokbord genom Anita Edman och Annamarija Todorov.

18 november arrangerades en kväll för att fira Joe Hills hundraårsdag på teater Bristol i Sundbyberg av Friteatern. Vår medlem Fred Lane sjöng och spelade och Anita Edman ordnade med bokbord.

28 november deltog vi i Socialistiskt forum i Stockholm, Sveriges största mötesplats för vänsterdebatt. Micke och Anita delade bokord med Francis Tuuloskorpis Hop- och slutsnackat. Sålde olika antologier och tidskriften KLASS.  Rätt forum att synas i. Vi siktar på deltagande även nästa år.

Föreningens antologier

Försäljningen har varit god och lagret har krympt rejält. Vi har endast begränsade upplagor kvar och behovet av en ny antologi är stort. Det är därför glädjande att arbetet med föreningens tionde antologi, Efter oss, har påbörjats. Redaktör som vanligt är Victor Estby och formgivningen görs av Carola Ankarborg. Boksläpp planeras till maj 2016. Viktigt ekonomiskt stöd till utgivningen har beviljats av Arbetarrörelsens Kulturfond och Kommunalarbetareförbundet.

Regional verksamhet

Arbetet med att bygga regional verksamhet tar små kliv framåt. I Malmö hölls ett möte den 28 november där riktlinjer för en satsning på skrivarcirklar och författarsamtal drogs upp. Samarbete söks med ABF lokalt.

Arbetet i Göteborg ligger fortfarande i sin linda men kommer att starta under 2016. Kontaktperson är Jörgen Nahm.

Tre av våra medlemmar medverkade vid boksläpp i Sundsvall 18 mars för antologin Fri höjd, en novellsamling med texter tänkta att läsas av bl.a. deltagare i fackliga studiecirklar, som anordnas av ABF/LO i Mellersta Norrland liksom på LOs Runöskolan. De tre var Annika Edin, Gustaf Forssell och Åke Johansson. Föreningen var medarrangör vid boksläppet, där även våra antologier presenterades och såldes. Blev också en artikel i lokaltidningen.

Samarbete med andra organisationer

Under året har föreningen genom Åke Johansson och Torgny Karnstedt varit representerade i Arbetarrörelsens Kulturfond. Kulturfonden är en styrgrupp som består av representanter från flera fackförbund, ABF, Runöskolan, Arbetarteaterförbundet och Arbetarsångarförbundet. Fonden handlägger inkomna förslag till ekonomiskt stöd för olika kulturaktiviteter, yttranden som sedan ligger till grund för beslut inom ABF centralt.

Vi samarbetar med Liv i Sverige. Dels kommer vi att genomföra gemensamma seminarier under 2016 vid Ordet Fritt i Göteborg och dels är vi med i en ansökan till Kulturfonden om att leda skrivarcirklar för medlemmar i Handels.

Stipendiet

Föreningens stipendiat 2015 blev Elin Cullhed. Hon presenterades vid årsmötet, uppvaktades med blommor, diplom och prissumman 5000 kronor av Victor Estby från stipendiekommittén. Föreningens avgående ordförande Åke Johansson samt nyvalde Torgny Karnstedt passade på att framföra föreningens gratulationer. Elin höll ett gripande tacktal, berättade om sitt skrivande och om sin kommande roman Gudarna. Boken gavs ut senare under året och fick mycket god kritik.

Motiveringen:

”Vi har valt att belöna Elin Cullheds bidrag, ett utdrag ur romanmanuset ”Gudarna”, med Föreningen Arbetarskrivares stipendium 2015. Texten är originell, har ett friskt perspektiv och anslag. Där finns en charmig lek med språket, personerna träder fram och berättelsen är dessutom humoristisk. Den har ett klart underifrånperspektiv, som står mitt i – och berättar något viktigt om – Sverige idag. Som alla bra skönlitterära texter har den undertext och istället för gnäll har den jävlar anamma.”

Stipendiekommittén består av Victor Estby, Pelle Olsson och Maria Hamberg. De kunde glädja sig åt ett stort antal bidrag.