Verksamhets-berättelser/planer

Under den här sidan kommer ni kunna hitta aktuella och tidigare Verksamhetsberättelser och Verksamhetsplaner för föreningen Arbetarskrivare.

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2011-2010

Annonser