Verksamhetsberättelse 2016

2016 har varit ett väldigt aktivt år där föreningen nått ut till fler medlemmar och dessutom tilldelats Kulturtidskriftsstöd för tidskriften KLASS. Läs allt vi gjort i verksamhetsberättelsen som du hämtar som PDF här:  Verksamhetsberättelse 2016