Verksamhetsplan 2014

Värva fler medlemmar, stärka föreningen och vår ekonomi. Målet är att fördubbla antalet medlemmar.

I samband med författarturné, bokmässor samt andra möten och sammanhang, där föreningens medlemmar är aktiva, öka vårt kontaktnät. Sprida information och kunskap om föreningen.

Marknadsföra och sälja föreningens nya antologi.

Mer lokal och regional verksamhet. Ordna skrivarkurser och -cirklar i samarbete med ABF, i samband med författarturnén. Ordna mötesplatser och arrangera uppläsningskvällar. Viktigt att vi får fler aktiva medlemmar.

Utveckla medlemsbladet, se över möjligheter att göra om den till dels en papperstidskrift och dels ett medlemsblad på nätet.

Uppdatera hemsida och blogg samt öka antalet vänner till vår Facebook-sida.

Utveckla kontakter med fler tidningar och tidskrifter för att finna fler platser för arbetarskrivares texter.

Bli mer aktiv och delaktig i läs- och skrivfrämjande debatter.

Medverka vid Boken på arbetsplatsen/Bokmässan i Örebro sista helgen av mars, vid bokmässan i Göteborg samt andra mässor, bokdagar och lämpliga evenemang.

Fortsätta samarbetet med ABF och fackförbund för att öka medvetenheten om kulturens betydelse i den fackliga verksamheten.

Försöka få till stånd ett samarbete med Arbetets Museum och andra liknande institutioner.

Göra föreningens stipendium mera känt och uppmärksammat.

———————————————————————————-

Verksamhetsberättelse för Föreningen Arbetarskrivare 2012

Medlemsutveckling

Vid årsskiftet 2012/2013 bestod föreningen av 174 medlemmar. Motsvarande antal vid årsskiftet 2011/2012 var 162 medlemmar. Ett år dessförinnan 143. Vi skickar dessutom friexemplar av vårt medlemsutskick till 18 organisationer och personer. Vi har under år 2012 rekryterat 48 nya medlemmar. Samtidigt har dock 34 tidigare medlemmar inte förnyat sitt medlemskap och 2 har avlidit under året. Vi har sedan årsmötet 2011 haft som målsättning att fördubbla antalet medlemmar. Ovanstående siffror visar att vi är på rätt väg, men att det är en resa kvar innan målet. Medlemskapet har under året varit oförändrat 200 kr, för nya medlemmar 100 kr.

Mötesverksamhet och styrelse

Vid medlemsträffen dagen innan 2012 års årsmöte föreläste Magnus Nilsson, en av landets främsta kännare av arbetarlitteratur och fil dr i litteraturvetenskap vid Malmö högskola. Föreläsningen och det efterföljande samtalet var väldigt uppskattat. Stefan Estby tog med deltagarna på en litterär vandring på Södermalm och efter middag blev det tid för läsning av medlemmars egna texter och samkväm.

Något stipendium delades inte ut 2012.

Årsmötet hölls 25 mars på Åsögatan, Stockholm. 19 medlemmar närvarade. Till ordförande omvaldes Åke Johansson. Monica Pettersson valdes till kassör och Mimmi Sandberg till sekreterare. Även dessa två var omval.

Till övriga styrelseledamöter valdes Eirin Anderberg, Mats Hallberg, Torgny Karnstedt, Jane Morén, Peo Rask och Hannele Salminen. Under året har styrelsen inom sig utsett Torgny Karnstedt till styrelsens vice ordförande. Två ledamöter har under året valt att lämna styrelsen, Peo Rask och Mats Hallberg.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft tre protokollförda möten, samt en styrelseträff i samband med bokmässan i Göteborg. Styrelsen har även haft överläggningar och tagit beslut via mejl.

Medlemsblad och kommunikation

Under 2012 har 10 medlemsutskick sammanställts av sekreteraren. Medlemsbladen har tryckts och distribuerats med hjälp av ABF. Årets tema för texter till medlemsbladet, Sprängstoft, fastställdes av årsmötet. Det är dock inte många medlemmar som valt att skriva texter till medlemsbladet kring detta ämne. Trots årsmötets positiva mottagande av ämnesvalet, som var kopplat till den till sommaren utgivna antologins titel, Landet som sprängdes, liksom det var kopplat till vår bild av läget i landet, fullt av ökande klyftor, ökande samhällskonflikter.

Föreningens hemsida har under året kontinuerligt uppdaterats av Jane Morén som även skött bloggen och aktivt deltagit på facebooksidan, liksom många andra av föreningens medlemmar.

Antologier

Under året har föreningen gett ut en pocketversion av den tidigare antologin Skarpt läge. Det visade sig vara ett riktigt beslut då vi sålt mycket bra av pocketupplagan och att den blivit ett bra komplement till den nya antologin Landet som sprängdes.

Landet som sprängdes, där 35 av föreningens medlemmar medverkar, är föreningens åttonde antologi. Boksläppet skedde i samband med ABF:s 100-årsjubileum på ABF-huset i Stockholm 14 juni.

3

Föreningen medverkade med seminarium och uppläsningar i ABF-huset och bokförsäljning såväl där som vid firandet i Kungsträdgården dagen efter. De tidningar och tidskrifter som skrivit om eller recenserat Landet som sprängdes har överlag varit välvilliga och positiva men många av de redaktioner som fått boken har valt att inte anmäla den, bland annat ABF:s tidning Fönstret vilket är anmärkningsvärt. Skildringar som är viktiga och välskrivna inlägg i samhällsdebatten. Men ändå har media valt att gömma undan boken. En bild av hur svårt det är att komma fram i debatten när man inte kommer ut på de stora förlagen och inte har tillgång till TVsofforna.

Victor Estby gjorde ett förträffligt arbete som redaktör för antologin. Likaså Peo Rask för grafisk form och Erling Öhrnell för omslaget.

Vi tackar också Arbetarnas Bildningsförbund, Byggnads, Runöskolan, SEKO och Transportarbetarförbundet för deras stöd till utgivningen.

Utåtriktad verksamhet och aktiviteter

Föreningen har under året fått en ny logga. Den visades upp och antogs av föreningen på årsmötet. Den är liksom den tidigare gjord av föreningens medlem Robert Nyberg.

23 februari deltog föreningen på Ivar Lo-dagen i Stockholm. Mats Hallberg presenterade föreningen.

I april deltog föreningen vid Bokmässan i Örebro. Mimmi Sandberg skötte bokförsäljningen.

I samband med ABFs 100-årsjubileum i Stockholm 14 juni släppte vi nya antologin och vi ordnade

också ett eget seminarium under rubriken Landet som sprängdes. På seminariet framträdde David Ericsson, Torgny Karnstedt, Bernt-Olov Andersson, Heli Kittilä, Åke Johansson, Aino Trosell, Victor Estby, Doris Dahlin och Jane Morén. Konferencier var Mats Hallberg. Seminariet spelades in och finns att se på abflive. Vi hade även ett bokbord i Kungsträdgården dagen efter.

Föreningen medverkade vid Dalarnas litteraturdag i Borlänge 25 augusti. Mimmi Sandberg och Susanne Lazar pratade för föreningen samt sålde böcker och delade ut foldrar.

Åke Johansson presenterade föreningen och sålde böcker i samband med en bokfestival i Sundsvall 8 september.

Under bokmässan i Göteborg sålde vi böcker vid Folket i Bilds och ABFs montrar. Åke Johansson, Heli Kittilä, Torgny Karnstedt, Doris Dahlin och Mimmi Sandberg presenterade föreningen med olika inlägg vid FiB-montern. Torgny Karnstedt höll ett inlägg också vid ABFs monter. Vi genomförde en uppmärksammad aktion då vi bar en, upplyft på stänger, fem meter lång ledad stiliserad penna genom mässvimlets båda plan. I samband med den aktionen spred vi våra foldrar till en nyfiken publik. Pennan var en idé framtagen av Torgny Karnstedt och Mimmi Sandberg, där Mimmi var arkitekten. Bilder togs och hamnade på Kulturen i Sydsvenska Dagbladet där man talade om de fria ordets försvarare. Även Folket i Bild publicerade en bild. Aktionen var så lyckad att den mycket väl kan upprepas nästa år.

Torgny Karnstedt deltog också vid två arrangemang i Skåne under hösten tillsammans med Kristian Lundberg och Maria Hamberg. två offentliga arrangemang av ABF Skåne, det ena i Kristianstad, det andra i Trelleborg.

13 oktober medverkade Jane Morén för föreningens räkning med bokbord vid Stig Sjödin-dagen.

I samband med Poesiveckan i Härnösand presenterade Åke Johansson föreningen vid ett arrangemang där.

4

Vid Socialistiskt Forum i Stockholm i december medverkade Birgitta Edberg, Micke Evhammar, Torgny Karnstedt, Åke Johansson och Jane Morén samt Victor Estby och Fred Lane i ett entimmes långt seminarium under rubriken Landet som sprängdes – den moderna arbetarlitteraturens villkor och betydelse. Både seminariet och bokbordet blev en stor framgång. Våra böcker sålda bra och vi deladeut många informationsblad om föreningen och fick flera kontakter.

Föreningen har också blivit rikligt uppmärksammad i flera tidskrifter under året. Inte minst i Arbetaren och Arbetet där medlemmar haft många texter publicerade samt i Folket i Bild som generöst presenterade föreningen och antologin Landet som sprängdes. Även nya fanzinet  Federationen presenterade oss i ett nummer under hösten.

Skrivarkurs

Under hösten-vintern har vi anordnat en skrivarkurs på distans i samarbete med ABF och med Lisa Killander Braun som kursledare. Kursen är inte avslutad under verksamhetsåret.

Berätta om ditt arbete

Distanskursen kom att ingå i en skrivarkampanj, Berätta om ditt arbete. Det var ett samarbete mellan föreningen och ABF samt LO. Tanken var att vi skulle gå ut med ett upprop under våren och med uppbackning av LO-förbundens medlemstidningar få in skönlitterära texter, dels till en antologi och dels att användas i samband med en ny LO-utredning om dagens arbetsmarknad. Dessutom skulle föreningen ordna skrivarkurser för LO-medlemmar under hösten. Tyvärr försenades uppropet, som inte kom ut förrän till hösten, och det blev heller ingen större uppbackning från förbunden. Det blev heller inte fler skrivarkurser än distanskursen. Insamlingen av texter avslutades inte förrän 2013 och redovisas inte här.

Föreningens stipendium

Föreningens stipendium fick ingen mottagare år 2012, då stipendiejuryn inte ansåg det kommit in texter som uppfyllt föreningens kriterier. En diskussion fördes på årsmötet om att se över kriterier och regler inför 2013 års årsmöte. Frågan överlämnades till styrelsen.

Stipendiejuryn har under året bestått av Victor Estby, Maria Hamberg och Pelle Olsson.

Samarbete med ABF och LO-förbunden

Under året har Åke Johansson, ibland Jane Morén, deltagit vid möten med representanter från ABF, LO-förbundens kulturansvariga, Runöskolan samt för Arbetarteaterförbundet och Arbetarsångarförbundet. Tanken är att stärka samarbetet och kulturen på arbetsplatserna och i den fackliga verksamheten. Med samarbetet har kunskapen om Föreningen  Arbetarskrivare ökat inom fackförbunden och en grund har lagts för en större plats för arbetarkulturen i det fackliga arbetet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s