Verksamhetsplan 2016

KLASS

Fortsätta utveckla arbetet med föreningens tidskrift KLASS. Söka kulturtidskriftsstöd. Utveckla arbetet med att sprida tidningen och finna fler

återförsäljare. Locka fler medlemmar att medverka med skönlitterärt material, recensioner etc.

Kommunikation och nyhetsbrev

Fortsätta utveckla arbetet med Nyhetsbreven. Fasa in ny ansvarig.

Försöka få tillstånd en utbildning för Podradio tillsammans med ABF.

Antologierna

Utgivningen av föreningens tionde antologi ”Efter oss” i maj på Ordet Fritt.

Planering och genomförande av flera lokala boksläpp. Marknadsföring och

kommissionärsarbete. Bearbeta fackliga organisationer och förmå dem att köpa boken.

Samarbetsorganisationer

Fortsätta utveckla samarbetet med ABF och LO-förbunden. Deltagande vid ABF:s rikskonferens Ordet fritt i Göteborg i maj. Egna seminarier och seminarier i samarbete med Liv i Sverige. Bokbord. Boksläpp och presentation av föreningens stipendiat. Deltagande i styrgruppen Arbetarrörelsens Kulturfond. Planer på aktiv del med skrivarledare i skrivkurs riktad till Handels medlemmar.

Försöka få till stånd ett samarbete med Arbetets museum.

Regional verksamhet

Arbeta med att utveckla regional verksamhet. I Malmö börjar det ta form. Mötesverksamhet och cirklar. I Göteborg kommer medlemmarna att kallas till arbetet med Textival 1-2 april. Andra orter vi hoppas på är Sundsvall, Falun och Stockholm.

Skrivarkurser

Prova nya vägar att skapa skrivarcirklar på lokal basis såsom i Malmö.

Bokmässor och utåtriktat arbete

Deltagande på mässor och annan utåtriktat arbete.

Textival i Göteborg 1-2 april

Bokmässan i Göteborg 22-25 september

Socialistiskt Forum i Stockholm i november.

Medlemsvärvning

Konsolidera uppnådda framgångar men också fortsätta värva fler medlemmar och stärka föreningens ekonomi.

Sociala medier och hemsidan

Fortsätta utveckla hemsidan och aktiviteten på Facebook.

Få fler engagerade i arbetet.

Bli mer aktiv i samhällsdebatten och synliggöra föreningen