Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan Föreningen Arbetarskrivare 2017

KLASS

Fortsätta utveckla arbetet med föreningens tidskrift KLASS och även i år söka tidskriftsstöd. Utveckla arbetet med att sprida tidningen och finna fler återförsäljare. Locka fler medlemmar att medverka med skönlitterärt material, recensioner etc.

Kommunikation och nyhetsbrev

Fortsätta utveckla arbetet med nyhetsbreven där redaktören Ludvig Eriksson gjort ett mycket fint arbete  och fortsätta arbetet med fb-sidan med diskussioner och tips om event och artiklar.

Antologierna

Påbörja arbetet kring nästa antologi. Vår förhoppning är att denna ska komma ut i samband med valet 2018 och kombineras med en författarturné då. Henrik Johansson och Anna Jörgensdotter föreslås bli redaktörer.

Fortsätta sprida och sälja våra tidigare antologier, med tonvikt på Efter oss, på mässor och kulturkvällar där föreningen medverkar. Vi ska också försöka få fler av bidragen i antologierna inlästa i ett försök att nå en vidare publik.

Samarbetsorganisationer

Fortsätta utveckla samarbetet med ABF och LO-förbunden, både centralt och lokalt. Genomföra en skrivarhelg i samarbete med Runö. Deltagande i styrgruppen Arbetarrörelsens kulturfond där pengar fördelat till kulturprojekt inom arbetarrörelsen. En handledning i skrivande om klass och arbete är också på gång i samarbete med ABF.

Skrivkurs

Att i samverkan med Runö och med stöd av Arbetarrörelsens Kulturfond och ABF genomföra en helgkurs i skrivande om Klass och arbete på Runö folkhögskola utanför Stockholm. Vår förhoppning är att värva fler medlemmar till föreningen, hjälpa våra befintliga medlemmar att komma vidare med sitt skrivande och med detta på allvar påbörja arbetet med nästa antologi.

Regional verksamhet

Arbeta med att utveckla regional verksamhet i form av mötesverksamhet, uppläsningskvällar, skriv- och läscirklar osv. Arbetet i Malmö är igång och efter releaserna av Efter oss i Göteborg, Kramfors och Stockholm jobbar vi för att cirklar ska komma igång också på dessa platser.

Bokmässor och utåtriktat arbete

Deltagande på mässor och annat utåtriktat arbete så som kulturkvällar, bibliotek och seminarium.

Delta med bokbord på Socialistiskt forum i Stockholm i november. Om möjligt delta vid SEKOs och IF Metalls kongress. Ordna en gemensam kväll om arbetarlitteratur då och nu tillsammans med Fogelströmsällskapet i Stockholm.

 

Medlemsvärvning

Fortsätta värva medlemmar genom utåtriktade aktiviteter som bokbord, cirklar osv.

Sociala medier och hemsidan

Fortsätta utveckla hemsidan och aktiviteten på Facebook. Hitta någon ansvarig som vill arbeta med textresponsgruppen på Facebook. Fortsätta arbetet med att lägga upp inläsningar av antologibidrag på Soundcloud. Starta Instagramkonto för föreningen.