Verksamhetsplan 2018

KLASS

Fortsätta utveckla arbetet med föreningens tidskrift KLASS och även i år söka tidskriftsstöd. Utveckla arbetet med att sprida tidningen och finna fler återförsäljare. Locka fler medlemmar att medverka med skönlitterärt material, recensioner etc.

 Kommunikation och nyhetsbrev

Fortsätta utveckla arbetet med nyhetsbreven där redaktören Ludvig Eriksson gjort ett mycket fint arbete  och fortsätta arbetet med fb-sidan med diskussioner och tips om event och artiklar. Hitta ny ansvarig för hemsidan/bloggen.

Antologierna

 I år ger vi ut föreningens elfte antologi, som Henrik Johansson och Anna Jörgensdotter är redaktörer för, ”Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar”. Planen är att den ska komma ut innan sommaren och vi vill genomföra flera lokala boksläpp. Sedvanlig marknadsföring och kommissionärsarbete. Bearbeta fackliga organisationer och försöka förmå dem att köpa och använda boken. Precis som med Efter oss så ska vi också försöka få fler av bidragen i nya antologin inlästa i ett försök att nå en vidare publik.

Vi vill även fortsätta sprida och sälja våra tidigare antologier, med tonvikt på Efter oss, på mässor och kulturkvällar där föreningen medverkar.

Samarbetsorganisationer

Fortsätta utveckla samarbetet med ABF och LO-förbunden, både centralt och lokalt. Deltagande i styrgruppen Arbetarrörelsens kulturfond där pengar fördelas till kulturprojekt inom arbetarrörelsen. Utveckla samarbetet med Göteborgs Litteraturhus.

Skrivkurs

Undersöka möjligheterna att än en gång ordna en helgkurs om skrivande om Klass och arbete i samverkan med Runö och med stöd av Arbetarrörelsens Kulturfond och ABF. Vår förhoppning är att  inspirera fler att skriva om klass och arbete, värva fler medlemmar till föreningen och hjälpa våra befintliga medlemmar att komma vidare med sitt skrivande.

Regional verksamhet

Arbeta med att utveckla regional verksamhet i form av mötesverksamhet, uppläsningskvällar, skriv- och läscirklar osv. Efter releaser av nya antologin jobbar vi för att cirklar ska komma igång också på de platser där vi ordnar dessa boksläpp. Genom medlemskap utöka samarbetet med Göteborgs Litteraturhus och på så sätt kunna ordna fler arrangemang i deras lokaler.

Bokmässor och utåtriktat arbete

Deltagande på någon/några av bokmässorna i Göteborg. Även andra mässor och utåtriktat arbete så som kulturkvällar, bibliotek och seminarium. Delta med bokbord på Socialistiskt forum i Stockholm i november. Fortsätta att under våren delta med bokbord vid Katalys rapportsläpp på ABF-huset i Stockholm.

Medlemsvärvning

Fortsätta värva medlemmar genom utåtriktade aktiviteter som bokbord, cirklar, bokkampanjer, kurser osv.

Sociala medier och hemsidan

Fortsätta utveckla hemsidan, instagramkontot och aktiviteten på Facebook. Hitta någon ansvarig som vill arbeta med textresponsgruppen på Facebook. Fortsätta arbetet med att lägga upp inläsningar av bidragen från föreningens antologier på Soundcloud och hitta en ny ansvarig för uppdateringar av vår hemsida.

Internationellt

Ta fram en engelsk text som presenterar föreningen och skissa på hur vi kan arbeta internationellt tillsammans med intresserade från andra länder.